BEYTÜLMAL

BEYTÜLMAL
(Beyt-ül mâl) İlk defa Hz. Muhammed (A.S.M.) tarafından kurulan ve gelir kaynaklarıyla sarfiyat yerleri şer'î olarak tayin edilmiş İslâm devletinin mâliye hazinesi.Gelir kaynakları: 1- Zekât ve sadakalar. 2- Ganimetler. 3- Fey=Zekât ve ganimet dışında kalan ve beyt-ül male ait olan mallar.Beyt-ül malden yapılan harcamalar şu kimseleri ihtiva eder:1- Fakirler ve miskinler. 2- Zekât memurları. 3- Borçlular. 4- Yolda kalmış olanlar ve garipler. 5- Azat etmek üzere köle satın alanlar. 6- Allah yolunda cihad ed

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • beytülmal — is., tar., Ar. beyt + māl Devlet hazinesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beytülmal — (A.) [ لﺎﻤﻝا ﺖﻴﺑ ] hazine, maliye hazinesi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • beytülmal — ə. 1) ilk dörd xəlifə dövründə islam dövlətinin xəzinəsinə verilən ad; 2) orta əsrlərdə xəlifəlikdə ianə olaraq toplanan pulların və qiymətli şeylərin saxlandığı yer …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • beytülmal — is. <ər.> din. tar. İslamiyyətdə: xalqdan toplanılan vergi pullarının və müharibə zamanı məğlub edilən xalqlardan alınan qənimətlərin və s. nin saxlandığı yer, ev; xəzinə. Xəzinə işlərinə müdaxilə etmək beytülmala qarşı bir xəyanətdir. M. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • beytülmal — maliye hazinesi …   Hukuk Sözlüğü

  • canîb-i beytülmal — hazine tarafı …   Hukuk Sözlüğü

  • mal — is., Ar. māl 1) Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü Mal vardı, mülk vardı. At vardı, araba vardı. Ö. Seyfettin 2) Büyükbaş hayvan Boz atlar yağız değildi, artık; mallar erimiş,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bejtul-mal — bèjtul mȃl m <G a> DEFINICIJA reg. u Osmanskom Carstvu državna blagajna; erar ETIMOLOGIJA tur. beytulmal ← arap. bäytu l māl …   Hrvatski jezični portal

  • HAZİNE-İ ÂMİRE — Tar: Para işlerini yönetmek üzere kurulmuş olan müesseselerden birinin adı. Osmanlı Devleti nin kuruluş devrelerinde para işleri Beytülmal denilen ve Defterdar adı verilen bir memurun idaresinde iken, sonraları teşkil olunan yeni idarelere göre… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”